top of page
bilde_10.jpg

Sertifikācija

un standarti

Daiļrade rūpējās par videi draudzīgu un atbildīgu ražošanu un ir ieguvusi EN ISO 50001 sertifikāciju.

 

Mēs pieliekam lielas pūles, lai materiāli būtu atbilstoši, nodrošinot klientiem produktus, kas atbilst dažādām tirgus prasībām (EPA TSCA Title VI, Carb 2 un E1/E05).

 

Mēs varam piedāvāt mēbeles, kas ražotas atbilstoši FSC® piegādes ķēdes sertifikācijas prasībām.

 

Apstrādei izmantojam dažādas lakas, krāsas, beices gan uz ūdens bāzes, gan šķīdinātāja bāzes, kā arī ekoloģiskas eļļas, kas atbilst dažādiem nozares standartiem (REACH aun konkrētiem izstrādājumu standartiem – piemēram, EN71-3 bērnu mēbelēm vai EN12720 virsmu noturībai pret šķīdumiem).

 

Mēs Savas mēbeles testējam un sertificējam neatkarīgās Eirpoas laboratorijās, lai nodrošinātu mēbeļu drošību un atbilstību.

Furnitest-01-01.png
TUV-01.png
GS-01.png
FSC_C006477_Portrait_09.2023.jpeg

FSC®

sertificēta ražošana

ISO 50001

Enerģijas pārvaldības standarts

CARB 2, E1/E05 un TSCA

Emisiju standarts

SIA “Daiļrade koks” ir noslēdzis līgumu Nr. 4.1.1.0/20/A/023 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par atbalsta saņemšanu Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana SIA "Daiļrade koks" ražotnē Valmierā, Linarda Laicena ielā 4” īstenošanai, ko līdzfinansē Kohēzijas fonds 4.1.1. “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē”, 3. kārtas ietvaros.

 

Projekta mērķis ir veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu un enerģijas patēriņa samazināšanu SIA "Daiļrade koks" mēbeļu ražotnē Valmierā, Linarda Laicena ielā 4.

 

Projekta specifiskais mērķs ir samazināt kopējo enerģijas patēriņu Valmieras mēbeļu ražotnē, ietaupot 241,935 MWh enerģijas gadā un sasniedzot siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījumu 7,599 tonnas CO2 gadā.

 

Lai sasniegtu projekta mērķi, paredzētās šādas projekta aktivitātes:

  1. Projekta pamatojošās tehniskās dokumentācijas izstrāde - ēkas energosertifikāta un pārskata par rūpnieciskās ražošanas energoefektivitātes novērtējuma aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām;

  2. Ēkas elektroenerģijas patēriņa samazinājums, veicot apgaismojuma sistēmas nomaiņu;

  3. Ražošanas procesa elektroenerģijas patēriņa samazinājums, veicot 13 esošo ražošanas tehnoloģisko iekārtu nomaiņu pret 11 jaunām, energoefektīvām ražošanas tehnoloģiskajām iekārtām;

  4. Siltumenerģijas ietaupījums, uzstādot tehnoloģiskā gaisa apstrādes iekārtu ar rekuperāciju;

  5. Projekta īstenošanas vadība.

 

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 1 133 573.94 eiro (bez PVN), no kurām paredzēts saņemt Kohēzijas Fonda atbalstu 414 325.46 eiro apmērā.

2021.gada 7.decembrī SIA “Daiļrade koks” ir veiksmīgi pabeidzis Projekta Nr. 4.1.1.0/20/A/023“Energoefektivitātes paaugstināšana SIA "Daiļrade koks" ražotnē Valmierā, Linarda Laicena ielā 4” īstenošanu. Valmieras mēbeļu ražotnē ir veikta iekārtu un apgaismojuma sistēmas nomaiņa.

Projekta rezultātā samazināsies kopējais enerģijas patēriņš, paredzēts ietaupīt 241,935 MWh enerģijas gadā un sasniegt siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījumu 7,599 tonnas CO2 gadā.

fm_kf-2020-cmyk-01.png
bottom of page